Zawodyň gönüden-göni satuw klawişasy bilen dolandyrylýan plastinka ýeňil klawişli awtoulag klawişasy 80076

“Feýing Tehnologiýasy” tehnologiki innowasiýalara uly ähmiýet berýär, önümçilik enjamlaryna maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrýar, daşary ýurt ösen önümçilik awtomatlaşdyryş liniýasynyň tehnologiýasyny ornaşdyrýar we möhürleme önümçilik liniýalary we awtomatiki gurnama liniýalary ýaly birnäçe ösen enjamlara eýe.Önümçiligiň her baglanyşygyny barlamak üçin 300-den gowrak hünärmen we tehniki işgär bar we milli hökmany 3C şahadatnamasyny we IATF 16949: 2016 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny bermekde öňdeligi eýeledi.Zawoddan çykýan her bir önümiň ygtybarly, ygtybarly we ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin önümi dolandyrmak boýunça berk düzgünler bar.img (1)

Täze müşderiler üçin önümleriň hilini barlamak üçin mugt nusgalar beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Täze material synag elementleri

Milli derejede sürtülme material önüminiň hilini barlamak mümkinçiliklerine eýe.Uly maglumatlary ýygnamak we dolandyrmak intellekt we informatizat ýaly tehnologiýalar arkaly amala aşyrylýarion.

Materials Materiallaryň umumy uýgunlaşmagyny we önümiň PH bahasy bilen daşky gurşawyň arasyndaky baglanyşygy PH material nukdaýnazaryndan öwreniň.

Material Maddy nepisligiň standartyna we durnuklylygyna gözegçilik ediň we materialyň inçeliginiň tormoz köýnegine täsirini öwreniň.

Fiber Süýüm uzynlygynyň önümiň güýjüne täsirini gözegçilikde saklamak üçin süýüm materialynyň uzynlygyny kesgitlemek üçin mikroskop ulanmak.

Spesifikasiýa

Debriyaç diski

Surat belgisi: 80076

Ady: DST255 (boş tizligi peseltmek)

Aýratynlyklary: 255X160-24X25.6

Ulanylýan modeller: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

100% möhüm ölçeg, döwülmegi kesgitlemek

Dürli ulaglar üçin doly modeller

Dürli bazara kanagatlandyrmak üçin onlarça dürli formula

No.ok.

Spesifikasiýa

80010

430x260-10x52.3

80042

430X240-24X50

80047

308X191-10X38.4

80076

255X160-24X25.6

No.ok.

Spesifikasiýa

deşikler

deşik

80010

430X240

12XΦ11

---

80042

420X220

12XΦ11

---

80047

275X170

6XΦ9

3XΦ6

80076

300X190

10XΦ10.7

2X-10

Model tablisasy

Kategoriýa

No.ok.

Ulanylýan modeller

Debriyaj diski

80010

Uýgunlaşma: Shaanxi Awtoulag Delong * 6000 we beýleki 500-580 at güýji

80042

Uýgunlaşma: 310-500 at güýji bolan “Dongfeng Tianlong” flagman (kiçi tabak) we ş.m.

80047

Uýgunlaşma: Foton, Omark we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

80076

Uýgunlaşma: Foton, JAC ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Debriyaj basyş plastinkasy

90004

Uýgunlaşma: Dongfeng, Foton, Sinotruk we ş.m. 310-520 at güýji (Univershliumumy)

90021

Jinlong, ututong we beýleki awtobuslar, XCMG, Weichai, Deutz we ş.m.

90044

Uýgunlaşma: 3 tonna forklift (Forklift)

90069

Uýgunlaşma: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Deprek

tormoz torlary

4551

trailer

4705

trailer

19032

BPW

19094-nji ýyl

BPW

19246

Sinotruk

19487

Demirgazyk Benz

19488

Demirgazyk Benz

19581

Dronmandan soň

19582

Dronmandan soň

Disk

tormoz torlary

5200

---

5300

---

29087

Demirgazyk Benz, Skaniýa, Şanxi agyr awtoulag

29228

BPW

DA05

Delong Bridge, Auman ETX

2000-den gowrak SKU bar
Dürli önüm formulalaryny we daşky görnüşlerini özleşdirmegi goldaň
Önümler orta we ýeňil awtoulaglary, ýolagçy awtoulaglaryny, in engineeringenerçilik ulaglaryny, gämileri, awiasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýar

1. 35 million önümiň ýyllyk önümçiligi

2. Ösen we kämil material formulasy we öňdäki hil barlagy uly maglumat merkezi

3. ISO14001 / IATF16949 hil şahadatnamasyna eýe bolmak

OE standarty, CCC kepillendirilen

Klassifikasiýa

Debriyaç diski

Asyl standart debriya special ýörite sürtülme materialyny ulanyp, daşky gurşawa çydap we önümçiligi uzaldyp biler.

Önümiň ömri.

Designedörite döredilen tolkun pru .in plastinkasy, debriyajyň gatnaşygyny uzaldyp, Smooth başlangyjy edip biler.

img (4)

Ajaýyp görnüş

Debriyaj bilen işleýän disk gurnama (ajaýyp görnüş) Süňk materialyny emele getirmek üçin import edilýän aramid süýümi, aýna süýümi we mis sim ulanylýar, ýokary temperatura çydamly rezin we rezin ýelimleýji hökmünde ulanylýar, import edilýän sürtülme öndürijilik sazlaýjylary, ýokary hilli doldurgyçlar we ösen tehnologiýasy.öndürildi.Önümiň oňat gatnaşygy, ýokary temperatura garşylygy, sürtülme garşylygy we durnukly sürtülme koeffisiýenti bar.Dürli ulaglar üçin, esasanam orta we agyr söwda ulaglary üçin amatly.

Geýmäge çydamly görnüş

Debriyaj bilen dolandyrylýan disk gurnama (könelmäge çydamly görnüş) Süňk materialy ýokary hilli aýna süýüminden, akril süýümden we ýokary komponentli gyzyl mis simden, ýokary temperatura rezin we rezin baglaýjy hökmünde ulanylýar we ýokary hilli import edilýän sürtülme öndürijiligi sazlaýjy we ýokary hilli doldurgyçlar ulanylýar.Önümçilik üçin ösen tehnologiýa bilen we ş.m.Ajaýyp bogun tekizligi we könelişme garşylygy, durnukly sürtülme koeffisiýenti we dürli modeller üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň