Aýna aýna

Örän hili üpjün edýän tehnologiýa

Agyr ýükler we kyn ýerler üçin niýetlenen köpugurly sürtülme materialy - ýoldan geçmek üçin ajaýyp.

Esasy güýçlendiriji süýümler hökmünde aýna süýümli we mineral süýümli önümlerde durnukly sürtülme koeffisiýenti, şeýle hem ýokary güýç, ýokary temperatura garşylygy we könelişme garşylygy bar.

Programmanyň ssenarileri we ulanylyş gerimi gaty giň, esasanam dürli tekiz ýollarda we depe ýollarynda agyr ulaglar üçin.

Önüm has berk we hyzmat möhleti has uzyn we bahasy şol bir önümleriň arasynda iň gowusydyr

img (3)
img (2)