Biz hakda

KOMPANI MA MAGLUMATY

Huangshan Feiying Auto Parts Co., Ltd. 1995-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýyň ýokary tehnologiýaly fabrigi täjirçilik ulaglarynyň tormoz örtügini, tormoz torlaryny we debriya products önümlerini öndürýär.Biz bu pudakda örän ökde we agyr ýük awtoulaglary, orta we ýeňil awtoulaglar, tirkegler, awtobuslar we gurluşyk ulaglary üçin amatly 1500-den gowrak sku bar.“Toughpro” markasy Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary pudagynda iň meşhur we garşy alnan markadyr.

download

Kompaniýa tehnologiki innowasiýa, ýokary derejeli önümleriň arassa önümçiligine we ýokary derejeli önümçilik awtomatlaşdyrylan gurnama tehnologiýasyny ornaşdyrmaga uly ähmiýet berýär. Tormoz torlarynyň ýyllyk önümçiligi 35 milliondan gowrak, debriyaj gurnamasy 500 000 bölekden gowrak .

OEM, ODM sazlamasyny goldaň.Halkara derejesinde öňdebaryjy gözleg we önümçilik merkezi, milli derejeli hil barlag uly maglumat merkezi we hünär galyndylary we ingredientleri paýlaýyş merkezi bilen enjamlaşdyrylandyr.OE, CCC, IATF16949, ISO14001 we beýleki şahadatnamalar we patentler.Hytaýyň sürtülme önümleri senagatynyň Milli standartlar komitetiniň agzasy.

Müşderiniň islegleriniň ähli görnüşini kanagatlandyrmagy maksat edinýän tehnologiýany öňe sürýän tehnologiýanyň bahasyna görä, kompaniýanyň dünýädäki köp sanly awtoulag kärhanalary bilen uzak möhletleýin strategiki gatnaşyklary ýola goýdy.hiliň, ajaýyp hyzmatyň we müşderiniň göwnünden turmak ýörelgelerine ynanýarys, kompaniýanyň ösüşiniň esasydyr.Zawoddan çykýan her bir önümiň ygtybarly, ygtybarly we ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin önümi dolandyrmak boýunça berk düzgünler bar.pudagyň iň oňat global kompaniýalarynyň biri bolmak üçin ösmegi dowam etdirmäge taýýardyrys.

Birnäçe ýyllap sürtülme önümleriniň öndürilişine düşünenimden soň, bu pudagyň daşky gurşawa ýaramaz täsirini gowy bilýärin.Soňky ýyllarda ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa täze formulalary öwrenmäge we ösdürmäge borçlandym.Ahyrynda, 2008-nji ýylda ýuwaş-ýuwaşdan bütin dünýäde öňe sürülýän ekologiýa taýdan arassa tormoz torlaryny üstünlikli ösdürdim.Greenaşyl tehnologiýa öwrülişiginiň täze tapgyry.