Aramid

Örän hili üpjün edýän tehnologiýa

Uzak ömür sürtülme materialy agyr wezipe we köp tormozlamak üçin niýetlenendir.

Esasy material hökmünde aramid süýümi we ýokary hilli import edilen grafit bilen öndürilen önüm.Aramid süýümi ýokary dartyş güýji, ýokary dartyş moduly, pes dykyzlygy, ajaýyp energiýa siňdirişi we zarba siňdirişi, könelişme garşylygy, ýadawlyga garşylyk, ölçeg durnuklylygy we beýleki ajaýyp mehaniki häsiýetleri, gowy himiki poslama garşylygy, ýokary ýylylyga garşylygy, pes ýylylygy, pes ýylylygy geçirijilik, ýanmaýan, eremeýän we beýleki ajaýyp ýylylyk häsiýetleri we ajaýyp dielektrik häsiýetleri, bu material we ýokary uglerod giňeldilen grafit Önümlerimiziň utgaşmasy önümlerimizi has güýçli, könelişme garşylygy we sürtülme koeffisiýentinde has durnukly edýär.Şol bir wagtyň özünde önümleriň dykyzlygyny peseldýär we önümleri ulanmagyň amatlylygyny ýokarlandyrýar.Dürli ýollarda ulaglar üçin amatly.

img (3)
img (2)