Süýşüriji debrýus plastinasy we basyş plastinkasyny çalyşmak arzan bahasy 90044

Gözleg we ösüş ugry hökmünde täze sürtülme material önümlerini alyp, müşderiniň isleglerine laýyk gelýän we kämilleşdirişe uýgunlaşýan täze sürtülme material önümlerini ösdürmek üçin formula synagy, formula tehnologiýasyny ösdürmek, sintez barlaghanalary we ş.m. bar. daşky gurşawy goramak ülňüleri.img (1)

Täze müşderiler üçin önümleriň hilini barlamak üçin mugt nusgalar beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Täze material gözleg we ösüş enjamlary

① lazer bölejikleriniň ölçeg analizatory

Maddy gözleg we işläp taýýarlamak nukdaýnazaryndan has gowy başlamak we nepislik bilen önümleriň arasyndaky baglanyşygy öwrenmek üçin lazer bölejikleriniň ululygy analizatory goşuldy.

② sürtülme material synag enjamy

Önümde materiallaryň bardygyny göz öňünde tutup, aglomerasiýanyň, güllemegiň we ş.m. bardygyny anyklamak üçin sürtülme materiallaryny barlaýan maşyn satyn alyndy.

Pol Resin polimerizasiýa enjamlary, kran dykyzlygy ölçeýji

Toparlaryň we materiallaryň mukdarynyň köpelmegi bilen synag we gözleg we baglanyşykly materiallaryň işlenip düzülmegi hem artýar.Bu ýyl käbir synag elementleri üçin synag enjamlary goşuldy.

Spesifikasiýa

Surat belgisi: 90044

Ady: TCM Forklift

Aýratynlyklary: 275X170

Gurmak deşikleriniň sany: 6XΦ9

Positionerleşýän deşik: 3XΦ6

Ulanylýan modeller: 3 tonna forklift

Debriyaç basyş plastinkasy

100% möhüm ölçeg, döwülmegi kesgitlemek

Dürli ulaglar üçin doly modeller

Dürli bazara kanagatlandyrmak üçin onlarça dürli formula

No.ok.

Spesifikasiýa

80010

430x260-10x52.3

80042

430X240-24X50

80047

308X191-10X38.4

80076

255X160-24X25.6

No.ok.

Spesifikasiýa

deşikler

deşik

80010

430X240

12XΦ11

---

80042

420X220

12XΦ11

---

80047

275X170

6XΦ9

3XΦ6

80076

300X190

10XΦ10.7

2X-10

Model tablisasy

Kategoriýa

No.ok.

Ulanylýan modeller

Debriyaj diski

80010

Uýgunlaşma: Shaanxi Awtoulag Delong * 6000 we beýleki 500-580 at güýji

80042

Uýgunlaşma: 310-500 at güýji bolan “Dongfeng Tianlong” flagman (kiçi tabak) we ş.m.

80047

Uýgunlaşma: Foton, Omark we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

80076

Uýgunlaşma: Foton, JAC ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Debriyaj basyş plastinkasy

90004

Uýgunlaşma: Dongfeng, Foton, Sinotruk we ş.m. 310-520 at güýji (Univershliumumy)

90021

Jinlong, ututong we beýleki awtobuslar, XCMG, Weichai, Deutz we ş.m.

90044

Uýgunlaşma: 3 tonna forklift (Forklift)

90069

Uýgunlaşma: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Deprek

tormoz torlary

4551

trailer

4705

trailer

19032

BPW

19094-nji ýyl

BPW

19246

Sinotruk

19487

Demirgazyk Benz

19488

Demirgazyk Benz

19581

Dronmandan soň

19582

Dronmandan soň

Disk

tormoz torlary

5200

---

5300

---

29087

Demirgazyk Benz, Skaniýa, Şanxi agyr awtoulag

29228

BPW

DA05

Delong Bridge, Auman ETX

2000-den gowrak SKU bar
Dürli önüm formulalaryny we daşky görnüşlerini özleşdirmegi goldaň
Önümler orta we ýeňil awtoulaglary, ýolagçy awtoulaglaryny, in engineeringenerçilik ulaglaryny, gämileri, awiasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýar

1. 35 million önümiň ýyllyk önümçiligi

2. Ösen we kämil material formulasy we öňdäki hil barlagy uly maglumat merkezi

3. ISO14001 / IATF16949 hil şahadatnamasyna eýe bolmak

OE standarty, CCC kepillendirilen

Klassifikasiýa

img (3)

Debriyaç basyş plastinkasy

Daşary ýurtdan getirilen polat, söndürilen bahar barmaklary, güýçli we könelişenMöhüm gowulaşdy.

Heatylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek, ýokary temperatura deformasiýasynyň öňüni almak, gowulaşdyrmak üçin ýokary güýçli metal plastinkaRahatlyk we durnuklylyk.

Geýmäge çydamly görnüş

Debriyaj bilen dolandyrylýan disk gurnama (könelmäge çydamly görnüş) Süňk materialy ýokary hilli aýna süýüminden, akril süýümden we ýokary komponentli gyzyl mis simden, ýokary temperatura rezin we rezin baglaýjy hökmünde ulanylýar we ýokary hilli import edilýän sürtülme öndürijiligi sazlaýjy we ýokary hilli doldurgyçlar ulanylýar.Önümçilik üçin ösen tehnologiýa bilen we ş.m.Ajaýyp bogun tekizligi we könelişme garşylygy, durnukly sürtülme koeffisiýenti we dürli modeller üçin amatly.

Amatly görnüş

Debriyaj bilen dolandyrylýan disk gurnama (amatly görnüş) ýokary hilli himiki süýümi we ýokary hilli aýna süýümli bükülen materialy skelet materialy, ýokary temperatura çydamly rezin we rezin ýelimleýji, ýokary hilli sürtülme öndürijini üýtgediji we doldurgyç bilen kabul edýär we däp boýunça öndürilýär tehnologiýasy.bolmak.Highokary temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, ýokary aýlanma partlama güýji we durnukly sürtülme koeffisiýenti bar.Lighteňil, orta we agyr ýük awtoulaglary üçin amatly.Ajaýyp hil kepilligi sürtülme koeffisiýentini has durnuklaşdyrmak üçin sürtülme materialy ýokary materiallardan ýasalýar.Ajaýyp tormoz öndürijiligi Täsin sürtülme material formulasy tormoz aralygyny gysgaldýar we sürüjiniň howpsuzlygyny netijeli kepillendirýär.Amatly sürmek tejribesi Amatly pedal duýgusy, ýuwaş tormoz işlemegi, tormozlar islän zadyňyzy etsin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň