Şowhunly Hytaýyň iň ýokary zawodynyň göni bahasy Break aýakgaplary Awto ýokary hilli keramiki tormoz çyzgylary 4551

2121

Täze müşderiler üçin önümleriň hilini barlamak üçin mugt nusgalar beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Milli hil barlagyna eýe bolmak.Önümiň hiline gözegçilik we gözden geçirmek, hil kepillendiriş barlagy, önümçilige baha bermek, awtoulaglar üçin tormoz çyzgylary we gysgyç görnüşleri ýaly sürtülme materiallarynyň bahalandyrylmagy we bahalandyrylmagy üçin jogapkärdir.

Spesifikasiýa

100% möhüm ölçeg, döwülmegi kesgitlemek

Dürli ulaglar üçin doly modeller

Dürli bazara kanagatlandyrmak üçin onlarça dürli formula

Ady

Daşarky ýaý

Içki ýaý

Ini

Radius

Kelläniň galyňlygy

Häzirki galyňlygy

Merkez aralygy

W020-19032

220

204

180

203

10.5 / 17.5

10.5 / 17.5

130

W021-19094

220

204

200

203

10.5 / 17.5

10.9 / 17.1

150

W024-19581

195

175

222

201

15/18

15.5 / 18.2

92/180

W025-19582

235

218

222

201

9.0 / 18

9.2 / 17.8

92/180

W059-19487

192

177

182

200

13/17

13/17

92/140

W060-19488

195

177

220

200

13/17

13/17

92/180

W071-4551a

212

191

219

203

10.5 / 18.5

11.8 / 19

98.4 / 177.8

W072-4551c

206

188

219

203

15.5 / 18.5

15.5 / 18.5

98.4 / 177.8

W108-L4705a

196

177

177.8

185

11.2 / 18

11.2 / 18

79.38 / 136.52

W109-L4705c

194

171

177.8

185

15.5 / 18.7

15.5 / 18.7

79.38 / 136.52

W137-19246

201

184

185

195

14.5

14.5

125

Ady (deşikler)

Mukdar

Üsti bilen

Uly duralga

Kiçijik duralga

Jemi
akkordyň uzynlygy

Bölüm

ýerleşiş

burç

W020-19032

10

 

16.5

8.5

160.16

41.09

19.67

180

W021-19094

10

 

16.5

8.5

160.16

41.09

19.67

180

W024-19581

8

 

16.5

8.5

134.18

45.55

17.01

180

W025-19582

10

 

16.5

8.5

177.43

45.86

19.19

180

W059-19487

8

16.5

16.5

8.5

133.8

45.38

20.4

180

W060-19488

8

 

16.5

8.5

133.8

45.83

20.4

180

W071-4551a

16

 

13

6.5

139

58.31

26.5

180

W072-4551c

16

 

13

6.5

139

58.31

26.5

180

W108-L4705a

14

 

13

6.5

126.55

53.1

25.42

150

W109-L4705c

14

 

13

6.5

126.55

53.1

20.98

150

W137-19246

8

 

18.5

10.5

139.76

47.53

13.5

180

Model tablisasy

Kategoriýa

No.ok.

Ulanylýan modeller

Debriyaj diski

80010

Uýgunlaşma: Shaanxi Awtoulag Delong * 6000 we beýleki 500-580 at güýji

80042

Uýgunlaşma: 310-500 at güýji bolan “Dongfeng Tianlong” flagman (kiçi tabak) we ş.m.

80047

Uýgunlaşma: Foton, Omark we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

80076

Uýgunlaşma: Foton, JAC ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Debriyaj basyş plastinkasy

90004

Uýgunlaşma: Dongfeng, Foton, Sinotruk we ş.m. 310-520 at güýji (Univershliumumy)

90021

Jinlong, ututong we beýleki awtobuslar, XCMG, Weichai, Deutz we ş.m.

90044

Uýgunlaşma: 3 tonna forklift (Forklift)

90069

Uýgunlaşma: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Deprek

tormoz torlary

4551

trailer

4705

trailer

19032

BPW

19094-nji ýyl

BPW

19246

Sinotruk

19487

Demirgazyk Benz

19488

Demirgazyk Benz

19581

Dronmandan soň

19582

Dronmandan soň

Disk

tormoz torlary

5200

---

5300

---

29087

Demirgazyk Benz, Skaniýa, Şanxi agyr awtoulag

29228

BPW

DA05

Delong Bridge, Auman ETX

2000-den gowrak SKU bar
Dürli önüm formulalaryny we daşky görnüşlerini özleşdirmegi goldaň
Önümler orta we ýeňil awtoulaglary, ýolagçy awtoulaglaryny, in engineeringenerçilik ulaglaryny, gämileri, awiasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýar

1. 35 million önümiň ýyllyk önümçiligi

2. Ösen we kämil material formulasy we öňdäki hil barlagy uly maglumat merkezi

3. ISO14001 / IATF16949 hil şahadatnamasyna eýe bolmak

OE standarty, CCC kepillendirilen

Klassifikasiýa

img (1)

Carokary uglerod süýümli tormoz torlary

Bu bölümde polat süýümler we köp sanly süýümler agdyklyk edýär

Süýümli berkidilen asbest önümleri.

Aýratynlyklary: Polat süýüm önümiň ýarylmagyna garşylygy, täsire garşylygy, könelmegi we poslama garşylygy gowulandyryp biler.Kompozit süýüm tormoz öndürijiligini, ýumşak gurluşyny, ýokary gözenekliligini ýokarlandyrmak üçin materialyň gysylmagyny we giňelmegini azaldýan ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa materialdyr we polat süýüm bilen birleşdirilen süýümiň utgaşmasy ýokary güýç, uzak ömri bar we tormoz öndürijiligi.Gowy, ýokary temperatura garşylyk.Dürli ýollarda ulag ulanmak üçin amatly.

Aramid süýümli tormoz torlary

Bu bölüm aramid süýüminden we ýokary hilli import edilen grafitden ýasalýar

Esasy material üçin öndürilen önümler.

Aýratynlyklary: Aramid süýüminiň we ýokary uglerodly giňeldilen grafitiň önümleri has ýokary güýje, has oňat könelişme we has durnukly sürtülme koeffisiýentine eýe.Şol bir wagtyň özünde önümiň dykyzlygyny peseldýär we önümiň rahatlygyny ýokarlandyrýar.Roadolda dürli ulaglarda ulanmak üçin amatly

img (4)
img (5)

Metal süýümli tormoz torlary

Bu bölümde polat süýümler we köp sanly süýümler agdyklyk edýär

Süýümli berkidilen asbest önümleri.

Aýratynlyklary: Polat süýüm önümiň ýarylmagyna garşylygy, täsire garşylygy, könelmegi we poslama garşylygy gowulandyryp biler.Kompozit süýüm tormoz öndürijiligini, ýumşak gurluşyny, ýokary gözenekliligini ýokarlandyrmak üçin materialyň gysylmagyny we giňelmegini azaldýan ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa materialdyr we polat süýüm bilen birleşdirilen süýümiň utgaşmasy ýokary güýç, uzak ömri bar we tormoz öndürijiligi.Gowy, ýokary temperatura garşylyk.Dürli ýollarda ulag ulanmak üçin amatly.

Keramiki süýümli tormoz gaplary

Bu bölüm aýna süýümine, mineral süýüme esaslanýan güýçlendiriji süýüme esaslanýar

ölçegli önümler.

Aýratynlyklary: Durnukly sürtülme koeffisiýenti, şeýle hem ýokary güýç, ýokary temperatura garşylygy we könelişme garşylygy bar.Dürli tekiz ýollarda we depe ýollarynda agyr ulaglar üçin has amatlydyr.

img (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň