Hytaý zawodynyň arzan bahasy DA05 Howpsuz tormoz ulgamy Adam tormoz aýakgap asty

2121

Täze müşderiler üçin önümleriň hilini barlamak üçin mugt nusgalar beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Tormoz örtüginiň ömri

Tormoz torlary, ulagyň aralygyna baglylykda ulanylyşyna baha berip bilmezmi?

Kimdir biri sorady: "Harytlarda 40,000 kilometrden gowrak ýol geçdim. Tormoz torlaryny çalşyp bolarmy? Tormoz padşalaryny diňe ulagyň aralygyna görä däl-de, ulagyň ulanyş gurşawyna hem baha berip bolmaz. Tormoz torlarynyň ulanylyşyna diňe ulagyň hereket edýän aralygyna baha bermek gaty howply!

Tormoz torlarynyň galyňlygyny çalyşma standarty hökmünde ulanmak iň gowusydyr.Tormoz torlaryny yzygiderli barlaň.Galyňlygy duýduryş standartyndan ýokary bolansoň, öňünden çalyşmaly.Sürüjiniň yzygiderli sürmek endikleri bar bolsa, çalyşmak aýlawy takyk bolmaly.

Spesifikasiýa

100% möhüm ölçeg, döwülmegi kesgitlemek

Dürli ulaglar üçin doly modeller

Dürli bazara kanagatlandyrmak üçin onlarça dürli formula

No.ok.

Spesifikasiýa

PS.

80010

217.5 * 107.5 * 31

Dökümler, pru springina barlary we gysgyçlar oturdyldy

80042

247 * 109.5 * 30

9 sany galyň, polatdan ýasalan polat, 4 sany bahar bar

80047

210.6 * 114 * 29.7

guýma

80076

220 * 91 * 30

Polat polat arka

şol sanda 4 sany bahar bar

Model tablisasy

Kategoriýa

No.ok.

Ulanylýan modeller

Debriyaj diski

80010

Uýgunlaşma: Shaanxi Awtoulag Delong * 6000 we beýleki 500-580 at güýji

80042

Uýgunlaşma: 310-500 at güýji bolan “Dongfeng Tianlong” flagman (kiçi tabak) we ş.m.

80047

Uýgunlaşma: Foton, Omark we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

80076

Uýgunlaşma: Foton, JAC ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Debriyaj basyş plastinkasy

90004

Uýgunlaşma: Dongfeng, Foton, Sinotruk we ş.m. 310-520 at güýji (Univershliumumy)

90021

Jinlong, ututong we beýleki awtobuslar, XCMG, Weichai, Deutz we ş.m.

90044

Uýgunlaşma: 3 tonna forklift (Forklift)

90069

Uýgunlaşma: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Deprek

tormoz torlary

4551

trailer

4705

trailer

19032

BPW

19094-nji ýyl

BPW

19246

Sinotruk

19487

Demirgazyk Benz

19488

Demirgazyk Benz

19581

Dronmandan soň

19582

Dronmandan soň

Disk

tormoz torlary

5200

---

5300

---

29087

Demirgazyk Benz, Skaniýa, Şanxi agyr awtoulag

29228

BPW

DA05

Delong Bridge, Auman ETX

2000-den gowrak SKU bar
Dürli önüm formulalaryny we daşky görnüşlerini özleşdirmegi goldaň
Önümler orta we ýeňil awtoulaglary, ýolagçy awtoulaglaryny, in engineeringenerçilik ulaglaryny, gämileri, awiasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýar

1. millionyllyk önümçiligi 35 million bölek

2. Ösen we kämil material formulasy we ýokary hilli barlag merkezi uly maglumat merkezi

3. ISO14001 / IATF16949 hil şahadatnamasyna eýe bolmak;OE standarty, CCC kepillendirilen

Klassifikasiýa

img (3)

Sowgatlar seriýasy

1. Ekologiýa taýdan arassa, asbest däl we pes metal formulasy

2. useokary sürtülme koeffisiýenti, ulanylanda ýokary tormoz güýji üpjün edýär

3. tormozlamak

4. Dürli ýollarda ýokary çykdajyly öndürijilik

Endokary derejeli seriýalar

1. Ekologiýa taýdan arassa, asbest däl we pes metal formulasy

2. Tormozyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin sürtülme koeffisiýenti ýokary we durnukly

3. Az eşik derejesi we uzak ömri

4. Sürtülme ýüzüni import edilýän zebra nagyşly ýelim bilen ýuwýarlar we ýokary tormoz güýjüni üpjün etmek üçin tormoz diski arassalanýar.

img (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň